Privacyverklaring

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid geven wij informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt het volgende met zich mee:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, en willen u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@autoverhuurdspek.nl of telefonische. Om uw persoonlijke gegevens te bekijken en eventueel te laten verwijderen, kunt u via bovenstaand emailadres en telefoonnummer contact met ons opnemen, onder vermelding van uw naam en adres ofwel uw rijbewijsnummer of geboortedatum (ter verificatie). Om uw persoonlijke gegevens aan te passen of verwijderen, dient u deze gewenste aanpassing te verantwoorden.

Gegevensbescherming

De veiligheid van uw persoonlijke gegevens is bij Autoverhuur D. Spek B.V. zeer belangrijk. Autoverhuur D. Spek B.V. gaat zorgvuldig en gevoelig met uw informatie om (zoals uw rijbewijs, ID, het nummer van uw betaalkaart, creditcard) wanneer u deze invult in uw overeenkomst of invoert tijdens een online reserveringsprocedure. Zowel onze software partner Comfisoft als ons internetbureau Antum hebben toegang tot deze gegevens. Beide bedrijven bekijken gegevens alleen wanneer wij een probleem hebben en hen vragen, hoewel ze de gegevens vrijelijk kunnen bekijken.  Uw creditcard gegevens worden direct en definitief na het huren uit ons systeem verwijderd. Uw bankgegevens blijven zichtbaar na de verhuur via onze bank, hier hebben onze partners geen toegang toe.  Wij volgen algemeen aanvaarde industrienormen ter bescherming van de persoonlijk identificeerbare informatie en persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, zowel tijdens de transmissie als na ontvangst. Onze partner hierin is Internetbureau Antum. Geen enkele methode van transmissie over het internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij commercieel aanvaardbare middelen gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de absolute beveiliging van deze gegevens niet garanderen. 

Formulieren op de website:

Contactformulier

Als u contact opneemt met ons via het contactformulier, gebruiken wij de ingevulde gegevens (Naam, emailadres en eventueel uw telefoonnummer) enkel en alleen om uw contactaanvraag te beantwoorden. Deze gegevens worden naast Internetbureau Antum niet gedeeld met andere partijen , noch worden ze door ons gebruikt om u te contacteren over zaken buiten uw contactaanvraag. Deze gegevens worden na 12 maanden verwijderd. 

Reserveerformulier

Als u een reservering maakt krijgen wij al de ingevoerde gegevens binnen. Deze gebruiken wij voor het verhuursysteem, om u een snelle afhandeling te kunnen bieden wanneer u de auto op komt halen. Ook deze gegevens worden niet gedeeld met andere partijen

Gegevens aan de balie:

Aan de balie vragen wij u om uw rijbewijs, dewelke wij vervolgens in ons systeem zetten. Deze informatie, samen met de informatie uit het reserveerformulier, worden na 12 maanden door ons verwijderd. Dit vanwege de lange wachttijd voor boetes. Wanneer u binnen deze 12 maanden opnieuw bij ons huurt, gebruiken wij deze gegevens opnieuw, en updaten wij deze gegevens wanneer nodig. Ook gaat de 12-maanden termijn dan opnieuw in.

Cookies

Autoverhuur D. Spek B.V. gebruikt noodzakelijke en functionele cookies voor een goede werking van onze website. De website plaatst functionele & anonieme analytische cookies in de browser van de bezoeker. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden geplaatst om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt. Advertentie/tracking cookies zullen uitsluitend geplaatst worden bij een expliciet akkoord. 

Google diensten

De website maakt gebruik van Google Analytics & AdWords via Google Tag Manager. Deze diensten plaatsen analytische cookies in de browser van de bezoeker en registreren acties welke binnen de website plaatsvinden. De volgende privacy maatregelen zijn genomen bij het gebruik van de Google diensten:
Gegevens worden anoniem verzameld.

  • Verwerkersovereenkomst afgesloten.
  • IP wordt niet opgeslagen.
  • Geen gegevens worden gedeeld met Google.
  • Gegevens worden na 26 maanden automatisch verwijderd.

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzenwij u door naar de privacyverklaring van Google, zie: How Google uses information from sites or apps that use our services – Privacy & Terms – Google